BIP
Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny Mrągowo
turnusy rehabilitacyjne

Dokumenty do pobrania:

Czym jest trening psychologiczny?
Procedura kierowania na turnus
Decyzja 304/MON


SZANOWNI ŻOŁNIERZE i PRACOWNICY WOJSKA!!!

Po powrocie z misji poza granicami kraju możecie być uczestnikami "Turnusów rehabilitacyjnych z treningiem psychologicznym”, które są organizowane w naszym Ośrodku.

Aby być uczestnikiem turnusu należy po powrocie do jednostki wojskowej, w której pełnisz służbę lub pracujesz, udać się do lekarza jednostki celem wydania skierowania na "Turnus rehabilitacyjny z treningiem psychologicznym”.

W turnusie możesz uczestniczyć z osobami towarzyszącymi ponoszącymi jedynie koszty zakwaterowania i wyżywienia. Turnus trwa czternaście dni.

Pamiętaj, że Twój pobyt na turnusie:

1. Jest bezpłatny (na podstawie rozkazu wyjazdu).

2. Nie jest włączany do czasu urlopu zdrowotnego.

3. Nie wpływa na przebieg dalszej kariery zawodowej.

4. Jest miłym aktywnym spędzeniem czasu z rodziną.

5. Możesz zabrać ze sobą dzieci już w wieku przedszkolnym (od 3 lat).

W trakcie turnusu:

1. Jestes uczestnikiem treningu psychologicznego.

2. Jesteś uczestnikiem zajęć sportowo-rekreacyjnych.

3. Jesteś uczestnikiem wycieczek i imprez kulturalno-oświatowych.

4. Korzystasz z przepisanych przez lekarza Ośrodka zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

5. Korzystasz z konsultacji i opieki psychologa.

Podstawę pobytu na turnusie szczegółowo reguluje Decyzja Nr 304/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie organizacji turnusów rehabilitacyjnych z treningiem psychologicznym dla żołnierzy i pracowników jednostek wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa. (Dz.Urz.MON z 2008 r. Nr 13 poz. 164).

  

Plan turnusów rehabilitacyjnych na rok 2018

 

 

 

 

 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych